Maven Kurulumu (MacOS)

Maven’ı MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınıza yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Maven Kurulumu Kontrol Etme

Maven bazı MacOS versiyonlarında önyüklü olarak gelmektedir, kontrol etmek için aşağıdaki komutu terminalde çalıştırınız.

1
$mvn -version

Sonuç olarak:

1
2
3
4
5
Apache Maven 3.6.3 (cecedd343002696d0abb50b32b541b8a6ba2883f)
Maven home: /Users/volkanulutas/apache-maven-3.6.3
Java version: 1.8.0_231, vendor: Oracle Corporation, runtime: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_231.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: tr_TR, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.15.4", arch: "x86_64", family: "mac"

Maven Kurulum Dizini

1
2
$ whereis mvn
/usr/bin/mvn
1
2
3
$ cd /usr/bin
$$ ls -ls | grep mvn
 8 lrwxr-xr-x   1 root   wheel        24 May 23 15:57 mvn -> /usr/share/maven/bin/mvn

Varsayılan olarak Maven /usr/share/maven dizinine ön tanımlı olarak yüklenmiştir, bir konfigürasyon değişikliği yapmanıza gerek bulunmuyor.

Maven Manuel Olarak Kurulumu

Mac OS X Mavericks ve sonrasında Maven ön yüklü olarak gelmemektedir. Aşağıdaki adımlarla kurulumu yapalım:

Maven İndir

Maven’ı buradan indirebilirsiniz. (Örneğin; apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz)

Aşağıdaki komutla sıkıştırılmış indirme dosyasını açıyoruz. Bu işlemi yaparken eğer indirilen dosya /Users/volkanulutas/ dizinine taşımalısınız:

1
$cp /User/volkanulutas/Downloads/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz /Users/volkanulutas
1
2
3
4
$tar -xvf apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz
 
$pwd
/Users/volkanulutas/apache-maven-3.6.3

Maven’i Ortam Değişkeni Olarak Ayarlama

Bunu ayarlama ile terminal hangi dizinde olursa olsun “mvn” komutlarını çalıştırabileceğiz.

Aşağıdaki komutla eğer bash_profile yoksa yaratacaktır.

1
~/. bash_profile

Aşağıda nano ile ~/.bash_profile dosyasını açıyoruz. “export” satırlarını ekledikten sonra kaydetmek için cntrl + O (^ O) ve çıkmak için cntrl + X (^ X) kullanılabilir. (nano yerine vim komutunu da kullanabilirsiniz.)

1
2
3
4
$ nano ~/.bash_profile
~/.bash_profile
export M2_HOME=/Users/volkanulutas/apache-maven-3.6.3
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Kurulumun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etemk için:

1
2
3
4
5
6
7
$mvn -version

Apache Maven 3.6.3 (cecedd343002696d0abb50b32b541b8a6ba2883f)
Maven home: /Users/volkanulutas/apache-maven-3.6.3
Java version: 1.8.0_231, vendor: Oracle Corporation, runtime: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_231.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: tr_TR, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.15.4", arch: "x86_64", family: "mac"

Bu şekilde kurulumumu tamamlanmış olduk. Soru, görüş ve önerilerinizi bu sayfaya yorum yapabilirsiniz. Bana erişmek için volkanulutas@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.

updatedupdated2020-05-262020-05-26
Yorumlar Yüklensin mi?